23/6 2019 kl 2100

Vattenbrist under midsommarhelgen

 

Vi har flera års statistik över vattenförbrukningen per dygn under en midsommarhelg och var gott förberedda på olika alternativ. Vi kan producera ca 120 M3 rent vatten genom våra sandfilter och vi har ett utjämningsmagasin på ca 35 m3. Normalt är magasinet fullt på morgonen så att vi klara en förbrukning under dagtid  ( 0600 – 2400) på  ca 6 m3/tim.

Allt har sett OK fram till lunch idag (söndag) då började förbrukningen stiga onormalt och vi har legat över 7 M3 /tim.

Den nivån på förbrukningen klara vi inte under längre tid . Kl. 1700 idag var förbrukningen fortfarande för hög.

Vi gick ut med ett SMS till alla ( ni som har registrerat ett MOB nr på hos) och bad om hjälp att spara . Det är viktigt att inte alla tvättar och diskar i maskin ,duschar , vattnar blommor och gräsmatta eller gör andra aktiviteter som kräver vatten , innan ni åker hem.

Tänk på våra ordningsregler.

För er som stänger vattnet när ni åker hem är det viktigt att ni stänger ventilen ordentligt. En dåligt stängd ventil står och läcker med 5-10 M3/ dygn.

För oss som jobbar med framtiden måste vi kanske tänka om när det gäller kapaciteten   i vattenverket. Den här midsommaren indikerar att vi kanske måste öka kapaciteten på både grundvattenpumpar och sandfilter ( reningen av vattnet ) för att klara topparna vid midsommar , kanske en varm påsk som sammanfaller med iläggning av båtar eller några extremt varma sommardagar ( 2018 !!).

Behovet av vattenkapacitet under toppdygnen indikerar 10 ggr normalförbrukning under vinterhalvåret och 3-4 ggr högre en normal förbrukning under                             vår/ sommar / höst /säsong.

De är inget vi har räknat med när vi dimensionerar för det framtida behovet. Men får vi komma tillbaka med den slutliga konklusionen när vi fått analysera hela situationen.

I skrivande stund är läget under kontroll ,men det var nära att vi var tvungna att stäng av vattnet till fastigheterna på området och fylla upp bassängen så att vi skulle komma tillbaka till ett normalt läge.

Tack för hjälpen från Er som medvetet sparade på vattnet och tog en extra kontroll på er avstängningsventil.

Hälsningar VA avdelningen

23 /6 2019 kl 1730

Från lunch och fram till kl 1700 idag har vi haft en extremt hög vattenförbrukning. Om den inte avtar blir vi tvingade till att stänga vattnet i kväll för att fylla på

magasinet. Jag vill be alla att spara på vattnet och bara använde till det mest nödvändiga . Tänk på att kontrollera avstängningsventilen . Står den delvis öppen eller delvis stäng rinner det ut mellan 5-10 M3. Gäller speciellt Ni som stänger vattnet när ni åker hem.

Hälsningar VA avd.

Senaste rapporter, stadgar
Redovisning 2012, 2013
Ladda ner dokument
Nyttiga länkar