Många har frågat om årsavgiften.

Årsavgiften för Raftötångens Samfällighetsförening och Raftötångens Båt- och Bryggförening kommer att skickas ut efter att stämman har varit den 16 juli.

Det är stämman som varje år bestämmer hur stort beloppet skall vara.

Hälsningar Susanne

Senaste rapporter, stadgar
Redovisning 2012, 2013
Ladda ner dokument
Nyttiga länkar