Den bästa Julklappen vi kunde få!

Efter mycket arbete med att rengöra brunnar, ledningar pumpar och utjämningsbassäng så kan vi friskskriva de två sista brunnarna. Det betyder att vattnet från samtliga brunnar nu är godkänt. Ingen brunn (vi har tre stycken) innehåller mätbara mängder av bakterier dvs. CFU < 1/ 100ml vad gäller koliforma bakterier och escherichia coli. Vi är tillbaka till normalt tillstånd med godkänt vatten. Det som är beklagligt är att vi kan inte med säkerhet redogör för orsaken till de problem vi har haft.

Vi har tyvärr ett läckage på ca 30 m3/dygn som vi nu letar källan till. Några dåligt stängda ventiler har åtgärdats men på något/eller några ställen läcker det fortfarande. Men vi har nu en max kapacitet ( om vi använder alla tre brunnar på > 180 m3 / dygn så det går bra , men det är inte tillfredställande att vi har ett så stort läckage.

Vi har nu vatten så det räcker om det blir många som kommer till sin stuga för att fira Jul och Nyår även om vi räknar med att många firar med lite annat än bara vatten...

Peter och Kjell

Senaste rapporter, stadgar
Redovisning 2012, 2013
Ladda ner dokument
Nyttiga länkar