Etapp 4 är avslutad och besiktning och efterbesiktning är genomförda. Vägarna blir asfalterade senare i höst ( september / oktober ). Sista etappen , etapp 5 , kommer att starta i början av oktober och det blir samma entreprenör , Grimsrud AB, som skall utföra arbetet.Vi kommer att starta lite tidigare ( i september ) med att byta pumpstationen in skogen ( längst ner på Snäckvägen ).

Går allt bra så blir vi klara med projekt " förnyelse av VA -ledningsnätet"  våren 2020 med asfaltering av vägarna på hösten.