8 december

Vi är nu klara med att byta ut de gamla VA ledningarna i området Makrillvägen / Sjöstjernestigen. Vi kommer att göra en första städinsats  och sedan går vi ut och börjar jobba på Fjordvägen. Vi måste lägga tillrätta ,så att vi kan hålla igång trafiken på Fjordvägen från krysset Spiggvägen / Sjöstjernestigen och längs Fjordvägen förbi fotbollsplanen. Detta arbetet kommer att pågå under denna vecka. 

Återstående tid fram till jul fortsätter vi med byta ut de gamal VA ledningarna i Fjordvägen i riktning mot fotbollsplanen. Ber er att ta det försiktigt när ni färdas med bil i detta området. Det blir lite trångt under tiden fram till vi kommer förbi fotbollsplanen.

Vi tar paus med ledningsbyte över jul och nyår och är tillbaka den 7 jan 2020. Det kan hända att det kommer att pågå arbete med städning/ förberedelse vissa dagar. Entreprenören kan ha personer som önskar att jobba under vanliga arbetsdagar i jul-och nyårshelgen.

Kjell och Peter

 

21 november

Vi är klara på Makrillvägen och det pågår städning . Arbetet med att byta ledningar på Sjöstjernestigen har startat och arbetet pågår fram till jul. Det betyder att det inte går att komma fram med bil till fastigheterna.

Går arbetet bättre än planerna fortsätter vi på Fjordvägnen i riktning fotbollsplanen innan vi tar ledigt i jul och nyår.

Kjell och Peter

15 november

Arbetet på Makrillvägen går bra och vi har ca 60 m kvar och kommer att bli klara i mitten av nästa vecka. Därefter går det att köra bil fram till fastigheten.

I nästa vecka ( v 47) går vi ner på Sjöstjernestigen och kommer att jobba där fram till jul helgen.Under den tiden går det inte att köra bil fram till fastigheten.

Kjell och Peter

Över jul och nyår har alla tillgång till vatten i fastigheten. När vi startar upp arbetena efter jul och nyår kommer vi att bli tvingade att stänga vattnet för de flesta fastigheterna, och vattnet kommer att vara avstängt under resterande del av projektet. Fastboende kommer att ha vatten under hela projekttiden. Vi återkommer vilka fastigheter som berörs och när det inträffar.

OBS att vi pratar nu bara om de fastigheter som ingår i sista etappen ( etapp 5 ) . Övriga fastigheter på området är inte berörda , utom när vi skall koppla ihop etapp 5 med resterande del av ledningsnätet. De sker i första veckan i april 2020. Men de är då frågan om korta perioder, om 1-2 dagar.

Kjell och Peter

9 november

Vi är nu klara med krysset Makrillvägen / Sjöstjärnestigen , och arbetet fortsätter på Makrillvägen under den närmaste 2 veckorna. Det går att köra bli in till alla fastigheter på Sjöstjärnestigen. På Makrillvägen är framkomligheten begränsad under den tiden arbeten pågår.

Det är viktigt att alla färdas försiktigt på området både bil och gående. Se upp för maskiner och tunga fordon.

Kjell och Peter

1 november

Arbetet går som planlagt och vi är nu framme i krysset Fjordvägen / Spiggvägen / Sjöstjernestigen. Krysset färdigställs idag så att det går att släppa fram trafiken på Fjordvägen. Därefter fortsätter arbetet in på Sjöstjernesitgen och upp hela Makrillvägen Vi avslutar sedan med resterande del av Sjöstjernestigen. Arbeten i detta område kommer att pågå fram till Jul.

För er som skall besöka området Makrillvägen / Sjöstjernestigen under november / december är det viktigt att följa skyltningen eftersom det blir trångt i området under byggperioden och visar dagar går det inte att köra ända fram till fastigheten. 

Kjell och Peter

14 oktober

Idag( 14 /10) börjar vi återställa på Krabbstigen och bygga en provisorisk väg genom parken vid fotbollsplanen. Det skall också bli en provisorisk väg i förlängningen av Makrillvägen ut mot stora vägen till Västbacken. Vi skall gör så mycket som möjlig av dessa arbeten under denna vecka.

Nästa vecka ( må 21/10) fräser vi bort asfalten på alla vägar som ingår i etapp 5 . Då kan det tidvis  bli lite svårt att komma fram , så kör försiktigt.

Efter måndag börjar vi gräva vid infarten till området skall gå upp över i Fjordvägen mot fotbollsplanen. När vi jobbar i Fjordvägen kan det bli aktuellt att åka andra vägar , så var uppmärksam på vägskyltar som visar alternativ inkörning på området.

Hälsningar

Kjell och Peter

 

7 oktober

Under denna vecka blir det dagar , där det inte går att komma fram och kasta kvista och grenar som skall flisa. Titta efter om det går att komma fram eller prata med entreprenören innan ni lastar kärran .

Planen är att man blir klar i denna veckan, så vi kan öppna Krabbstigen igen.

Hälsningar

Kjell och Peter

 

29 sep 2019

VA projekt etapp 5 har startat bättre planlagt. Där gör vi en liten ändring i planerna. Sträckan igenom parken vid fotbollsplanen är färdig och nu fortsätter vi upp till en brunn som ligger i korsningen Krabbstigen och avfarten in till tennisbanan.

Då kommer vi att stänga av den del av Krabbstigen som går fram till Kr 5.Fastighetsägare och besökande får då åka runt vi Fjordvägen och Ostronvägen för att komma fram till aktuell fastighet på Krabbstigen.

Vi kommer också att lägg nya serviceledningar fram til Fj 15 och Fj17 som har sin anslutning på Krabbstigen. Detta startar på i början på nästa vecka ( w 40 ) och pågå i stora dela av w41.

Därefter öppnar vi krabbstigen för genomfart.

Vi att göra en provisorisk väg genom parken. De har vi behov av när vi senare skall jobba på på Fjordvägen.

 

Följ VA projekter  på hemsidan 

Hälsningar Kjell och Peter