För er alla som inte har sett hört eller glömt bort våra ordningsregler för Samfälligheten kommer här en liten påminnelse.

Ordningsregler för Raftötångens Samfällighetsförening. Daterade: våren 2015


Ordningsregler för Raftötångens Samfällighetsförening.
För allas gemensamma trivsel i vårt område ber vi er alla medlemmar att följa dessa regler och att ni informerar hyresgäster samt nära och kära som kommer på besök om dessa.
Grannsamverkan Hjälp till att se till grannens hus. Var uppmärksam på biltrafik och andra företeelser som kan verka omotiverade. Ställ frågor till och uppmärksamma okända besökare så kan vi kanske minimera risken för inbrott och stölder. Tänk på att en tänd lampa under vintern kan minimera risk för inbrott och att grannar kan se om strömmen är borta och meddela er.


Våra vägar
Inom hela området gäller högsta tillåtna hastighet 30 km/tim. Viktbegränsningar gäller enligt tavlor vid infarten.
Det är inte tillåtet att parkera vid badplatsen eller vid nedfarten till den lilla bryggan annat än för i- och urlastning. Parkera din bil på den stora parkeringsplatsen ovanför badplatsen. Parkering på handikapplatserna är endast tillåten för de som har parkeringstillstånd. Vid parkering vid vändplatser och andra platser i området måste hänsyn alltid tas till att lastbilar (renhållning och tömning) alltid skall kunna komma fram.
Vinterväglag
Föreningen har inget ansvar för snöskottning eller sandning på området utan det är varje enskild fastighetsägares ansvar. Föreningen tillhandahåller grus i ”lådor” som står runt om på området. För de som är mantalsskrivna (åretruntboende) i Tanums kommun snöröjer Tanums kommun om det har snöat mer än 10 cm. För att denna snöröjning skall fungera måste fastighetsägaren privat köpa och sätta upp snökäppar ända ned till infarten till området. Eftersom snökäpparna är privata är det varje enskild fastighetsägares ansvar att ta hand om sina snökäppar efter vintern.
Alla områden utanför egen tomt
Alla områden som inte är privata tomter tillhör Raftötångens Samfällighetsförening. Ingen slyröjning eller fällning av träd eller annan användning av mark får ske utan tillåtelse av styrelsen i samfälligheten.

Vattenförsörjning
Alla i området skall vara försiktiga med sin vattenförbrukning. Tänk på att det inte är tillåtet att slangvattna gräsmattor och rabatter, tvätta bilen eller fylla badtunnor och poler eller i övrigt slösa med vårt vatten.
Avlopp
Systemet är dimensionerat för att ta hand om BDT-avlopp (Bad, Disk och Tvätt). Det är inte tillåtet att leda eller ansluta dagvatten (t.ex. avrinning från tak och takrännor) till avloppssystemet. Vår reningsanläggning är inte dimensionerad för detta.

Båtplatser och sjöbodar Dessa får endast säljas eller hyras ut till medlemmar inom Raftötångens samfällighetsförening.
Gästplatser för båtfolk
Gästplatser är i ändarna på bryggarmarna vid stora bryggan. Max 2 nätter!
Båtrampen
Nyckel behövs. Ta kontakt med ansvariga för Båt- och Brygg. Tänk på vid sjösättning att vattnet inte skall nå upp så det kan skada bromsar och hjullager på era kärror.
Båtförvaring och sjösättning
Under vintern kan båtarna förvaras på den egna fastigheten eller på den stora parkeringsplatsen ovanför badplatsen. Det får inte ligga några båtar på stränderna, varken vid badet, lilla bryggan eller stranden på norra udden. Efter sjösättning ska båtägare städa efter sig. Inget täckmaterial, skräp, ställningar eller bockar får finnas kvar på eller i anslutning till stora parkeringen. Ett begränsat utrymme i anslutning till parkeringsplatsen anvisas för förvaring av vaggor och trailers som inte kan förvaras på den egna fastigheten. Allt material som är kvar på parkeringen skall vara märkta med namn och fastighet. Under tiden 15 juni - 31 augusti skall alla övriga ytor vara fria från båttillbehör, annat material eller skräp.
Tänk på vid upptagning av bommar på hösten att ta hand om förtöjningslinor och de träkonstruktioner som ni har lagt på Y-bommarna för att underlätta när ni skall gå ombord eller stiga i land. De som tar upp Y-bommarna tar inget ansvar för kvarlämnat material.

Hantering av avstängningsventiler.
Avstängningsventilerna vid fastighetsgränsen skall antingen vara helt stängd eller öppen. Ett tips; stäng ventilen, öppna den igen ett varv och stäng igen. Om den bara är delvis öppen eller stängd läcker den vatten oavsett om ni förbrukar något vatten eller inte.
Om fastighetsägare orsakar ett vattenläckage debiteras 4 000 kr som en avgift.
Sopkärl vid badplatsen.
Dessa är endast avsedda för avfall från badplatsen.

Hundar
Hundar får inte vara på den stora badstranden. Ta alltid med hundbajset hem! Hundar skall vara kopplade under tiden 1 Mars till 20 augusti och lös hund får vara max en meter från ägare enligt Lag om tillsyn över hundar och katter (2007:1150) Risupplägg
Du har möjlighet att lägga ris och grenar från egen tomt på anvisad plats mellan 1 september – 1 maj. Även stammar kan flisas. Byggavfall, stubbar och vedkubbar får inte läggas på högarna.

Senaste rapporter, stadgar
Redovisning 2012, 2013
Ladda ner dokument
Nyttiga länkar