På årsstämman 2020 valdes ny styrelse för kommande verksamhetsår:

Ordförande :Thomas Karlström 

Ledamöter : Anny Theodorsen , Stefan Frifelt, Johan Walther, Bertil Kihlgren och Erik Nolberger

Efter ett första konstituerande styrelsemöte i slutet av juli, kommer arbetsuppgifterna fördelas mellan ledamöterna.

Terje Evang , Kjell Karlström och Peter Söderqvist tackar  för de förtroendet vi har haft i många år och önskar den nya styrelsen lycka till med de uppgifter som ligger framför Er.

Styrelsen

 

 

 

 

Senaste rapporter, stadgar
Redovisning 2012, 2013
Ladda ner dokument
Nyttiga länkar