Raftötången Samfällighetsförening                 11 oktober 2020 

 

Inledning

Så är det höst igen och bladen på träden gulnar och faller av. Sommaren har varit bra förutom att den som vanligt går alldeles för fort förbi och att vi haft vissa restriktioner pga. Corona. Våra norska vänner har lyst med sin frånvaro, vilket är mycket trist, men denna pandemi får vi nog vänja oss vid en längre tid framöver. Tyvärr fick midsommarfirandet ställas in men simskola, seglarskola och fotboll kunde genomföras likt tidigare år. Tusen tack till alla som hjälpt till att genomföra dessa aktiviteter.

VA-projektets fem etapper är nu slutförda. Etapp fem blev klar precis innan påsk och nu återstår att besluta hur vi ska gå vidare. Våra vägar är nu till tillfullo asfalterade för denna gång. När man åker runt och betraktar området och tänker efter så är det ett otroligt arbete som lagts ner. Ett stort tack till alla er som varit inblandade i VA-projekt och asfaltering.

Årsstämman genomfördes i år med färre deltagare än vanligt på grund av pandemin. Vi skulle haft en extrastämma under senhösten men denna kommer av samma anledning inte att äga rum som planerat. Så fort pandemin tillåter och även våra Norska vänner kan göra sin röst hörd så blir den av. De motioner som lämnats in till 2020 års stämma, kommer att handläggas vid nästa stämma.

Alla medlemmar ska meddela styrelsen om hur de vill återbetala samfällighetens lån. Betalningsplan med tre alternativ har föreslagits er medlemmar. Då styrelsen har mycket arbete med att sammanställa alla 211 svar, uppmanar vi samtliga att meddela sitt svar så snart ni kan. Val av betalningsplan skall meddelas styrelsen senast 31 oktober på mail Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Jaktlag har kontaktats för att se till att vi får avskjutning av rådjur på området under hösten och vintern. Som läget är idag har vi alldeles för många rådjur på Raftötången och vår målsättning är att skjuta omkring 10-15 stycken. Tillstånd måste sökas hos Polisen eftersom det är detaljplanerat område.

Ett stort tack till Johan och Erik som samordnar upptagning av y-bommar, senast 17 oktober. De har likaså sett till att vi fått/får två nya grillplatser. En vid badplatsen/båtbryggorna och en vid norra stranden (Snäckis). Här kan man grilla med större säkerhet än att göra upp egna eldstäder och brasor.

Sjöbodarna kommer inom det snaraste att fräschas upp.

Sist men inte minst

Som alla redan har uppmärksammat, så har undertecknad tillsammans med Stefan Frifelt varit ute och märkt upp ett stort antal träd som ska bort. Tanken är att öppna upp området, få in ljus och sol och även, där det är möjligt, skåda havet.

Vi har anlitat en skogskonsulent vid Skogsstyrelsen, som gjorde en inventering av området redan i juni i år. Vid denna inventering fick vi instruktioner om vilka träd som bör tas ner, i vissa fall på trädnivå. Skogskonsulenten gick igenom den tidigare tillämpade skogsvårdsplanen och förklarade att denna var inriktad på skogsproduktion och inte var ändamålsenlig för ett fritidsområde. Som ett resultat av skogskonsulentens inventering, upprättade skogskonsulenten en grönområdesplan. Denna distribuerades till samtliga medlemmar inför årsstämman i juli.

De åtgärder som vi nu genomför, följer denna grönområdesplan samt synpunkter från skogskonsulenten vid inventeringen.

I de flesta mejl som inkommit till styrelsen, har åsikterna varit övervägande positiva till avverkningen och väldigt många har uttryckt ”Vi har sökt oss till havet inte till skogen”.

Arbetet med röjning och avverkning har som alla redan vet startat. Vi har anlitat ett bolag med skogshuggare från Litauen. De har arbetat i skogen i ca 20 år. Två av dem hugger och sågar och de andra två röjer sly. När de har gjort klart sitt åtagande så har ca 90% av området röjts på sly, till en låg kostnad. Tanken med denna metod är att röjning av sly kanske bara behöver göras vart 3e år.

Under senare delen av oktober kommer Skogssällskapet med två skogsmaskiner för att ta ner träd på icke så känslig mark. Den ena maskinen sågar ner träden snabbt (exempel: 25m högt träd på 20 sek, kvistat och kapat), den andra kör ut timret/massaveden till olika upplagsplatser på vårt område. Timret kommer att ligga en tid men vi strävar efter att det skall vara borta i slutet av april 2021.

Även sly kommer att läggas upp i avvaktan på en flismaskin som kommer att flisa på plats för vidare transport.

Som alla vet har vi ett område kallat Natura 2000. Här sker gallring med stor försiktighet. De biotoper som ligger inom detta område tar vi särskild hänsyn till. Bland annat sker där ingen gallring av större träd utan bara röjning av sly längs stigarna.

Vid allas vår infart till Raftötången kommer vi ta ner en del träd och anlägga en gräsmatta på höger sida (vid infart till området). Vi vill belysa några träd vid infarten samt sätta upp en skylt med texten ”Välkommen till Raftötången”. Idén med detta är att det ser välkomnande ut och underlättar för Taxi, Ambulans, Polis och Räddningstjänst att hitta in till området.

Styrelsen anser att ju mer attraktivt vi gör vårt område, desto mer trivs vi här. Dessutom höjer vi värdet på våra fastigheter.

 

Thomas Karlström

Ordförande

Senaste rapporter, stadgar
Redovisning 2012, 2013
Ladda ner dokument
Nyttiga länkar