Hej

 

Året 2020 ligger snart bakom oss, vilket för många säkert känns skönt givet de mycket speciella omständigheter som omgärdat det. Vi i styrelsen vill passa på att sända en speciell tanke till de av er som kanske drabbats särskilt hårt av pandemin.

Julen är snart här och vi är många som får en lite annorlunda jul. Det kan vara trist men är säkert det enda kloka och riktiga även om känslorna vill något annat. Trots att vi kunde tvätta händerna även innan pandemin så har vi lärt oss det med råge nu. Kanske är det mest positiva att det vilat ett extra skimmer av omtanke över året. Det får vi inte glömma. Kanske blir världen en bättre plats efter dessa lärdomar?

 

Nu bankar 2021 på dörren och vi är säkert många, som med hopp om snabb normalisering och därmed ökat socialt umgänge, inte kan vänta på att öppna. Uttrycket ”att se ljuset i tunneln” har sällan passat bättre än nu.

 

Så vad händer på Raftötången?

Vi har nästan avslutat trädfällningsprojektet. Under våren kommer ett fåtal planerade men ännu ej fällda träd att tas ner manuellt, varpå det hela får anses avslutat. En traktor kommer att samla upp högar av ris etcetera lite varstans på området under vinter/vår. Vi är mycket nöjda med resultatet, särskilt med tanke på att inga skador på vägar eller annat har uppstått.

 

Vi har upptäckt att tomtmarkeringar på de flesta tomter är så gott som obefintliga. Många har även mindre upplag av grenar och annat utanför sin tomt. Vi återkommer under våren kring hur vi ska lösa detta.

 

Det som är tråkigt är att en utav fastighetsägarna på Raftötången, har polisanmält föreningen för skadegörelse och miljöbrott. Det finns ytterligare en fastighetsägare som anser att  skogsmaskinföraren (entreprenören ) tagit ner träd (granar) på deras tomt i samband med att de avverkade intill fastigheten och i samband med det tagit 4-5 träd i storlek 8-10 cm i diameter. Vi har detta ärende under utredning och  vi i styrelsen kommer att hålla er medlemmar informerade om vad som händer.

 

Vi vill passa på att tacka alla er som har mejlat och ringt och på andra sätt kommit med synpunkter kring denna nödvändiga gallring. ”Nu ser vi solen och havet och det har vi inte gjort de sista 15 åren” – är bara ett av flera positiva betyg på arbetet som utförts.

 

När det gäller inbetalningen av kapital har vi i skrivande stund löst lån för ca 6 miljoner, tack vare

att ni har hörsammat uppmaningen att betala in tidigare än förfallodagen.

Slutligen och på det humana planet är det vår innerliga förhoppning att vi alla ska kunna träffas som tidigare igen. Låt 2021 bli ett år där alla, visa av sina erfarenheter, åter kan träffas och fortsätta vara rädda om varandra!

 

Med detta så är det bara att önska Er alla

 

God Jul & Gott Nytt År!

 

Styrelsen på Raftö gn/

 

Ordförande, Thomas Karlström

Senaste rapporter, stadgar
Redovisning 2012, 2013
Ladda ner dokument
Nyttiga länkar