Vårinformation 2021

Ordförande har ordet.

Hösten och vintern har präglats av trädfällning och bortforsling av både timmer, ris och sly. Som ni alla vet består vår Samfällighet av stora arealer och arbetet med skogen har varit omfattande. Nämnas bör att hela arbetet har gett föreningen ett överskott, vilket är mycket glädjande.

 

Med det ris och de kvistar som ligger kvar på allmänna områden inom samfälligheten ber vi er alla om hjälp att städa upp och lägga i högar vid risuppsamlingen på anvisad plats.

 

Nu hoppas vi på en fin vår och sommar så att naturen läker fint och återhämtar sig från vissa skador som har uppkommit.

Vägen ner till lilla båtbryggan är nu åtgärdad från skadorna som blev vid avverkningen.

Vi har iordningsställt en grönyta vid infarten med en välkomnande skylt ”Raftötången” Skylten är provisorisk och kommer senare vara utförd i cortén-plåt. Grönytan skall så småningom övergå till att bli gräsmatta. Vi kommer även att så småningom belysa ett av träden för att förstärka intrycket och ge ett varmt välkomnande.       

Styrelsen har för avsikt att förbättra befintliga stigar, genom att lägga ut grus eller flis på dessa, så att det är möjligt att promenera med barnvagn etc.    

På sikt tänkte vi märka upp flera olika slingor av stigar så motionärer kan välja vilken sträcka man vill gå eller springa.

 

Båt-Bryggsektionen har lagt i y-bommarna och sett över båtbryggorna och iläggningsrampen, så att vi alla enkelt kan lägga i våra båtar. Det har upptäckts att utomstående (icke medlemmar) har fått tillgång till vår iläggningsramp och att nyckel till dito har kopierats för detta ändamål. Vi inför nu en kostnad på 200 kr SEK och NOK, för icke medlemmar som vill lägga i sin båt hos oss. Det kommer att finnas en skylt uppsatt med swish-nummer för betalning av denna avgift.

 

Grillplatser har iordningställts på stora badplatsen och norra stranden, även lilla båtplatsen skall få en grillplats så fort detta är möjligt. Dessutom har sjöbodarna fått en rejäl uppfräschning.

 

Nytt arrendeavtal har skrivits för ostronfiske och överenskommelse har träffats med jägare gällande jakt på rådjur. Åtta rådjur har skjutits denna vinter.

Påkoppling på kommunens vatten-och avloppsnät kommer inte att vara möjligt i kommunal regi förrän tidigast 2036, så därför för vi fortsatta diskussioner med privata entreprenörer gällande eventuellt andra alternativ och kostnader. Resultatet av detta kommer att redovisas på årsmötet. Så småningom kommer mer information gällande detta att läggas ut på hemsidan.

 

Vårt vattenverk kommer att behöva en rejäl översyn. Pumpar och filter kräver mycket tillsyn eftersom de snabbt täpps igen av rost odyl. Vi kommer att presentera en lösning till kommande årsmöte.

 

Vi vill även uppmana alla att besöka vår hemsida och läsa om de ordningsregler som gäller för vår samfällighet. Dessa regler är till för allas vår trevnad och gemensamma intressen inom samfälligheten.

 

När det gäller sommarens olika aktiviteter så kan ni läsa om detta på vår hemsida.

 

Den 7 juli kommer det att finnas möjlighet att göra en rundtur med helikopter för de som så önskar. På hemsidan finns mer information om detta.                                  

 

Årsmötet kommer att hållas i Kulturhuset Futura i Tanumshede den 31 juli 2021, kl 13.00 

 

Styrelsen önskar er alla en trevlig sommar!

Thomas, Stefan, Johan, Erik, Bertil, Anny.

 

 

Senaste rapporter, stadgar
Redovisning 2012, 2013
Ladda ner dokument
Nyttiga länkar