Protokoll från årsstämma för samfälligheten finns tillgängliga i arkivet

 

Senaste rapporter, stadgar
Redovisning 2012, 2013
Ladda ner dokument
Nyttiga länkar