Arbetsdag

Datum 15 oktober

Tid: 9:00 – 13:00

Anmälan senast: 1 oktober

Avslutning med gemensam lunch och tillhörande dryck vid stranden vid båthamnen

 

Vi kommer även i år ha en arbetsdag på hösten för att iordningställa båt, bad och platsmark inför vintern. Arbetsuppgifter i stora drag som skall utföras är:

 • Iordningställande av stranden vid båthamnen
 • Vädersäkra våra jollar
 • Ta upp badstegar och tvätta dessa
 • Rensa ogräs mellan sjöbodar
 • Klippa rosenbuskar vid sjöbodarna och bortforsling av detta
 • Klippa sly (kratt på Norsk) mm runt fotbollsplan
 • Rensa ogräs vid bouleplan och ta in trädgårdsmöbler osv
 • Städa och iordningställa område vid vägkorsningen vid vattenverket
 • Klippa sly (kratt på Norsk) och iordningställa runt lilla båtbryggan och stranden
 • Beskära träd
 • Laga lunch (skriv i anmälan om du vill vara med i denna grupp)
 • Servera lunch (skriv i anmälan om du vill vara med i denna grupp).

 

Medtag gärna arbetshandskar, kratta, skottkärra (trillebör på Norsk) och grensax.

 

Det är många som har uttryckt önskemål om att de vill ha mer ängsblommor på våra ängar. För att åstadkomma en blomsteräng, behöver vi klippa gräset och detta måste sedan krattas bort.
Om många visar intresse av att skapa denna blomsteräng, kommer vi att klippa gräset vilket gör att ni då har möjlighet att hjälpa till att kratta upp detta som annars stör tillväxten av blommor.
Vid stort intresse och anmälningar till denna aktivitet, kommer vi veckan innan städdagen att klippa gräset på nytt. På arbetsdagen krattas då upp det nyslagna gräset och även det gräs som ligger sedan tidigare. Här krävs krattor och skottkärror. (Skriv i anmälan att ni vill vara med i denna grupp).

 

Under förra vintern provade vi att ha merparten Y-bommar kvar i vattnet med ett gott resultat så i år kommer vi inte ta upp några y-bommar.

Har ni möjlighet att medverka med bil och släpkärra (helst med nätgrindar) skriv gärna detta i anmälan.

Anmälan sker senast 1 oktober genom att skicka ett mail till rolf.fesche@gmail.com där ni anger hur många som kommer med namn på var person. Efter att anmälningstiden har gått ut kommer vi planera mer i detalj hur dagen skall genomföras och ni kommer sedan få ett personligt mail från Rolf med mer information.

 

Tillsammans skapar vi Sveriges bästa stugområde

 

Styrelsen