Facebookgrupp

Facebookgruppen ”Raftötångens vänner” ger er en inblick i samfällighetens storhet gällande samverkan mellan grannar, ”grannsamverkan”, och området i sin helhet.
Denna Facebookgrupp ”Raftötångens vänner” är sluten och här finner ni inlägg från olika händelser under årets alla månader direkt från medlemmar. Ni som vill vara delaktiga i Facebookgruppen anmäler er till sidan och våra administratörer ger […]

Midsommar

Midsommar-kommittén har under många år arrangerat en härlig midsommarfest på vår badstrand vid stora bryggområdet. Det är resning av midsommarstång, dans och musik samt lekar för barn och inta allra minst spännande lotterier. En stor mängd personer brukar anlända till denna tillställning och här är det egen fika korg och picknick filt som gäller för […]

Seglarskolan

Under många år har aktiva medlemmar inom Raftötångens samfällighet lärt ut konsten att segla Optimist jolle. Samfälligheten har ett antal optimister som ligger redo för er som önskar lära er denna fantastiska konst, segling. Ett stort TACK till de instruktörer som genom alla år lagt sina somrar för att lära ut segling. För att kunna […]

Bilder

I vårt bildarkiv kan ni finna en mängd trevliga bilder från området kring Raftötången och dess skärgård. Har ni egen fina bilder som ni vill delge andra medlemmar så sänd in dem till kontakt@raftotangen.se så lägger vår administratör in dem för visning.

Vandra

Inom samfälligheten och dess närhet finns det en mängd vandringsstigar och vägar för att finna ett varierande landskap. Ni når täta skogar, berg, dalar och hav allt i en god blandning och ni kan lätt finna den längd och stig som passar er. Vi söker någon person som kan tänka sig att lägga upp en […]

Områdeskarta

Raftötångens samfällighet områdeskarta. Finn er karta via www.lantmateriet.se/min karta eller sök applikationen ”min karta” en suverän hjälpreda för en mängd aktiviteter.     Karta över området Skogsstyrelsen Områdeskarta Tomter

Båt

Inom Raftötångens samfällighet finns ett par bryggor för båtar, stora hamnen och lilla bryggan, med totalt 193 båtplatser. Båtplatsernas storlek varierar och en medelbredd idag ligger på 2,6 meters öppningsbredd. Samfällighetens styrelse arbetar med en plan för att finna en lösning till bredare båtplatser samt att alla fastighetsägare skall kunna få en plats som nyttjanderätt […]

Simskola

Under många år har barn och barnbarn lärt sig sina första simtag här på Raftötången och vi hoppas att denna aktivitet aldrig avstannar. Det är ju fantastiskt att se både simskolelärares och barns aktivitet och glädje när de bemästrar de första simtagen. En skrivande stund tar vi tag i och tackar alla gamla och ny […]

Bad

Stora badstranden; Inom Raftötångens samfällighet har vi ett par väldigt trevliga badplatser där den stora badplatsen erbjuder gräsyta samt lekområde för barn. Barnen har även en liten badbrygga med anpassat djup anknuten till den stora badbryggan för vuxna. I detta område finns även toalett och sopkärl för att hålla området fint. Alla som tar bil […]