Facebookgrupp

Facebookgruppen ”Raftötångens vänner” ger er en inblick i samfällighetens storhet gällande samverkan mellan grannar, ”grannsamverkan”, och området i sin helhet.
Denna Facebookgrupp ”Raftötångens vänner” är sluten och här finner ni inlägg från olika händelser under årets alla månader direkt från medlemmar. Ni som vill vara delaktiga i Facebookgruppen anmäler er till sidan och våra administratörer ger er tillgång till gruppen.