RAFTÖTÅNGENS  SAMFÄLLIGHETSFÖRENING.

 

Protokoll  fört vid Ordinarie Årsstämma 2020.

Tid:                Torsdagen den 16 juli 2020, kl. 16.30

Plats:             Kulturhuset Futura, Tanumshede

 

  1. Föranmälda deltagare, maximerat till 50 st, kryssades av på lista vid entren. Bil. 1.
  2. Styrelsens ordförande Peter Söderqvist öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna till stämman, denna annorlunda stämma p.g.a Corona-Pandemin.
  3. Lars-Gerhard Westberg valdes till ordförande för stämman.
  4. Göran Blomqvist valdes till sekreterare.
  5. Bertil Josefsson och Niels Bredberg valdes till Justeringspersoner och rösträknare.
  6. Den reviderade dagordningen godkändes, med ändringarna från den tidigare utskickade, att P 11, inkomna motioner, P12b-c grönområden och policy och P 20 Båt och brygg, föreslås bordläggas till kommande extra årsmöte. På detta årsmöte behandlas bara de nödvändigaste punkterna:

           * Budgeten med förslag till höjning av årsavgiften

           * Styrelsens förslag till medlemmarnas finansiering av VA-projektet

           *  Ny styrelse                      

           Detta p.g.a Pandemin som  gör att medlemsnärvaron nu blir begränsad.

Läs mer...

19 oktober                                           

Inledning

Nu är det höst igen och vi är igång med etapp 5, som är den sista delen VA projektet. Det är 5 år sedan vi startade och till påsk nästa år skall vi vara färdiga. Det blir mycket jobb under tiden fram till stämman, för att ta fram ett bra underlag så att stämman kan besluta om det fortsatta arbetet. 

Läs mer...

 

Läs mer...

 

Läs mer...

För allas gemensamma trivsel i vårt område ber vi er alla medlemmar att följa dessa regler              
och att ni informerar hyresgäster samt nära och kära som kommer på besök om dessa.

Läs mer...
Senaste rapporter, stadgar
Redovisning 2012, 2013
Ladda ner dokument
Nyttiga länkar