Vårt område är beläget i Tanums kommun ca 3 mil söder om Strömstad och 1 mil norr om Grebbestad invid Stridsfjorden. Det projekterades av HSB:s Riksförbund under 1960-talet. De första tomterna såldes 1965. Anläggningarna överläts år 1973 till HSB:s Fritidsstugeförening Raftötången ekonomisk förening. I oktober 1984 bildades Raftötångens samfällighetsförening som då övertog alla gemensamhetsanläggningar.

Större utförda arbeten:

 • 1975 Yttre båtbryggan anlades.
 • 1979 Inre båtbryggan tillkom tillsammans med sjösättningsrampen.
 • 1981 Nuvarande avloppsanläggning färdigställd.
 • 1982 Tennisbanorna anläggs.
 • 1986 Ny badbrygga.
 • 1987 Sjöbodarna uppfördes.
 • 1990 Nytt reningsfilter i vattenverket.
 • 1992 Underhåll våra vägar, kostnad 302 000 kr.
 • 1993 Tillbyggnad av yttre båtbryggan, kostnad ???
 • 1995 Asfaltering av större vägar, kostnad 250 000 kr.
 • 2002 Tillbyggnad av vattenverket, kostnad 430 000 kr.
 • 2007 Ny landfast del av badbryggan, kostnad 447 000 kr.
 • 2010 Tillbyggnad av inre båtbryggan, kostnad ????
 • 2012 Fotbollsplanen färdigställs och planas, kostnad 150 000 kr.
Senaste rapporter, stadgar
Redovisning 2012, 2013
Ladda ner dokument
Nyttiga länkar