Artikelindex

Allmänt

Vattenverket för Raftötångens samfällighetsförening är avsett att betjäna 211 fritidsfastigheter med vatten av god kvalitet året runt. Distribution sker via PVC-ledningar förlagda på frostfritt djup fram till avstängningskran vid resp tomtgräns.

 

Grundvatten

Tre st råvattenpumpar (sänkpumpar), pumpar vatten från borrade brunnar upp till vattenverket, där vattnet syresätts samt filtreras i två sandfilter. Det renade råvattnet lagras i en 52 m3 stor bassäng belägen under pumphuset.

Syresättning och radonavskiljning

Råvattenpumparna pumpar vatten till en tank där radon avskiljs samt syresättning av vattnet sker. Tanken är placerad i ett separat rum i nybyggda delen. En cirkulationspump pumpar in luft i vattnet som finfördelas och syresätts. Luften sugs in från utsidan byggnaden via ett luft/partikelfilter in till tanken och överskottsluften trycks ut till utsidan byggnad. Med luften följer även merparten radon som finns i råvattnet.

Filtrering

För rening av vattnet finns sandfilter med sand i olika kornstorlekar. I filtret avsätts de partiklar som kommer med grundvattnet bl a järn, varför filtret måste renspolas med jämna tidsintervaller. Detta sker automatiskt en gång per dygn.

Hydroforanläggning

För distribution av vatten ut på ledningsnätet finns två hydroforpumpar och två sammankopplade trycktankar.

Förbrukning

Under år 2011 pumpades 10 507 kbm vatten ut från vattenverket. Största förbrukningen sker under juli månad. Förbrukningen kan uppgå till över 100 kbm för en dag.

Sparsamhet

Vi måste vara sparsamma med vårt vatten. All bevattning med slang är förbjuden respektive stt fylla poolen/badtunnan med vatten från vattenverket.

 

Senaste rapporter, stadgar
Redovisning 2012, 2013
Ladda ner dokument
Nyttiga länkar