Inom området finns 6 kilometer vägar, alla större vägar är belagda med asfalt. Hastighetsbegränsning på 30 km/tim gäller för hela området. Observera att max boggitryck på våra vägar är 16 ton. Om ni beställer material i form av jord eller sten måste ni meddela leverantören dessa restriktioner.

Ett flertal farthinder finns på vägarna för att begränsa hastigheten.

Parkering finns vid infarten till området och på Ostronvägen.

Parkering vid badplatsen är ej tillåten.

För att förhindra att rötter växer in under vägarna får inga träd växa i diken eller dess närhet.

OBS, att vägarna ej sandas under vintern. 

Senaste rapporter, stadgar
Redovisning 2012, 2013
Ladda ner dokument
Nyttiga länkar