Vatten och avlopps information inom Raftötångens samfällighet

För att vi alla skall kunna medverka till att om möjligt sänka kostnader inom samfälligheten som beror på slarv eller okunskap kring vattenventiler finner ni här en beskrivning av ventilen samt information om vad som är VIKTIGT när ni använder den samma.