RAFTÖTÅNGENS  SAMFÄLLIGHETSFÖRENING.

 

Protokoll  fört vid Ordinarie Årsstämma 2020.

Tid:                Torsdagen den 16 juli 2020, kl. 16.30

Plats:             Kulturhuset Futura, Tanumshede

 

  1. Föranmälda deltagare, maximerat till 50 st, kryssades av på lista vid entren. Bil. 1.
  2. Styrelsens ordförande Peter Söderqvist öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna till stämman, denna annorlunda stämma p.g.a Corona-Pandemin.
  3. Lars-Gerhard Westberg valdes till ordförande för stämman.
  4. Göran Blomqvist valdes till sekreterare.
  5. Bertil Josefsson och Niels Bredberg valdes till Justeringspersoner och rösträknare.
  6. Den reviderade dagordningen godkändes, med ändringarna från den tidigare utskickade, att P 11, inkomna motioner, P12b-c grönområden och policy och P 20 Båt och brygg, föreslås bordläggas till kommande extra årsmöte. På detta årsmöte behandlas bara de nödvändigaste punkterna:

           * Budgeten med förslag till höjning av årsavgiften

           * Styrelsens förslag till medlemmarnas finansiering av VA-projektet

           *  Ny styrelse                      

           Detta p.g.a Pandemin som  gör att medlemsnärvaron nu blir begränsad.

Läs mer...

På årsstämman 2020 valdes ny styrelse för kommande verksamhetsår:

Ordförande :Thomas Karlström 

Ledamöter : Anny Theodorsen , Stefan Frifelt, Johan Walther, Bertil Kihlgren och Erik Nolberger

Efter ett första konstituerande styrelsemöte i slutet av juli, kommer arbetsuppgifterna fördelas mellan ledamöterna.

Terje Evang , Kjell Karlström och Peter Söderqvist tackar  för de förtroendet vi har haft i många år och önskar den nya styrelsen lycka till med de uppgifter som ligger framför Er.

Styrelsen

 

 

 

 

Natten mellan torsdag och fredag i denna veckan blev ett gäng om tre personer observerade, när det försökte stjäla en eller flera båtkärror , som står uppställda på stora parkeringsplatsen.

De har under den senare tiden varit liknande tillfällen av försök till stöldförsök på andra platser på i detta området.Se till era ägodelar och alla får hjälpas åt med att vara vaksamma på det som händer på området.

Hälsningar

Styrelsen

 

Det är tydligt att det har gått upp för alla att det finns ordningsregler , beslutade av årsstämman.

Ladda ner Ordningsregler PDF >>

Utdrag ur ordningsregler

Vattenförsörjning 

Alla i området skall vara försiktiga med sin vattenförbrukning. Tänk på att det inte är tillåtet att slangvattna gräsmattor och rabatter, tvätta bilen eller fylla badtunnor och poler eller i övrigt slösa med vårt vatten. "

När vi påpekar detta för folk så möts vi av allt från förvåning att de har man aldrig hört om till ilska att vi lägger oss detta .Man tror också att det går att vattna om nätterna för då ser ingen vad man gör. De är tråkigt att medlemmars i styrelsen skall behöva bli utsatt för detta när man försöker se till att vi följer de regler som ni alla har varit med att besluta om.

Detta är inget några personer, som blivit valda in i styrelsen har hittat på. Får vi inte ordning på detta så måste vi börja med att stänga av vattnet på kvällen och öppna på morgonen.

Bilparkering vid badplatsen

Det finns uppmärkta handikapplatser vid badplatsen. Dessa platser ät till för bilar med synligt handikapptillstånd och inga andra bilar. Det är samma regler här ,som i övrigt i samhället , skyltar skall respekteras .

Ordf.

Peter Söderqvist

Vi har rävar på området.

De är ganska närgångna speciellt när de kan finna något att äta. Därför är det viktigt att inte lämna matrester ute, ställa ut avfallspåsen på altanen för ta den till sopptunnan när det slutat regna eller börja mata dem .De är helt orädda och går gärna in huset för att finna mat.

Vi ( Samfälligheten ) har fått samtal / e-mail om att vi måste göra något för att bli av med dem.

Läs mer...

För er alla som inte har sett hört eller glömt bort våra ordningsregler för Samfälligheten kommer här en liten påminnelse.

Ordningsregler för Raftötångens Samfällighetsförening. Daterade: våren 2015

Läs mer...
Senaste rapporter, stadgar
Redovisning 2012, 2013
Ladda ner dokument
Nyttiga länkar