22 Mars kl 2100

Vi har ett läckage i systemet men vi vet inte var. Därför fortsätter vi med att stänga kl 2300 och öppna igen kl 0700. Men tar ett specifikt område åt gången . Finner vi i vilket område felet finns och kan utesluta andra delar. Därefter tar en fastighet åtgången tills vi finner felet.

21 Mars kl 1930

Vi tar ett dygn till med avstängt vatten. Men kommer också att görs en del mätningar under kvällen och tidiga morgonen ,för att få bättre underlag för att finna eventuella läckage och/ eller hög förbrukning under natten.

20 Mars kl 1900

Fortsatt hög förbrukning. Vi har letat efter några stora läckage , men inte funnit några. Därför stänger vi vattnet kl 2300 ikväll ( 20 /3) och öppnar i morgon kl 0700.

Vädjar till alla att ni tänker på på de som står i ordningsreglerna , och är sparsamma med vattnet så skall vi klara påskhelgen. Efter Påsk får vi värdera andra åtgärder för att klara vattentillgången på ett bar sätt.

 

20 Mars kl 0700

Vi har satt på vattnet igen. Bassängen under vattenverket ,som är till för att klara variationen i förbrukning under dygnet är fylld.

Vi kommer att följa vattenförbrukningen under dagen . Blir det ingen bättring kommer vattnet att stängas av i kväll  ( 20 / 4) kl 2300. Vi sätter på det igen kl 0700 dagen därpå.Ber att ni kontrollerar er avstängningsventil så att den är helt öppen när ni är här. Stänger ni ventilen när ni åker så se till att den blir helt stängd.

 

19 mars 2019 kl 1930

Vi stänger vattnet kl 2300 och öppnar igen kl 0700

Just nu är vattenförbrukningen är extremt hög ( > 100 m3/ dygn) , nästan samma nivå som en midsommarhelg. Tänk på vad som står i våra ordningsregler och vad ni använder vattnet till. Se till att din egen avstängningskran för vatten är helt öppen. Om den inte är de ,så läcker den.

Styrelsen för Raftötången Samfällighetsförening

Ansvarig för VA - frågor

Peter Söderqvist

Senaste rapporter, stadgar
Redovisning 2012, 2013
Ladda ner dokument
Nyttiga länkar