17 mars ( kl 11 00)

Nu är Krabbstigen inkopplad. De återstår två fastboende ,att koppla in till det nya systemet.

Därefter är alla fastigheter i hela området inkopplade till det ny vattenledningssystemet.

För fastigheter som tillhör etapp 5 bör ni tänka på följande.

- när ni kommer till fastigheten första gången så är vattnet avstängt.

- när ni öppnar den vanliga fastighetsventilen så kommer inget vatten.

- ni måste öppna den ventil som sitter i vägkanten / eller strax intill er fastighetsventil.

- vattnet kan vara missfärgat eftersom det har stått stilla i ledningen in till huset under lång tid. Vattnet kan lukta / smaka lite klor. Låt vattnet rinna en stund så går det över.

Behöver ni hjälp när ni kommer ner så kontakta:

Bertil K : Mob 070 5149351

Undvik att komma sent till stugan. Vi har begränsade resurser att hjälpa till i dessa " Corona virus tider".

Kjell ,Peter, Bertil

 

16 Mars ( kl 15 00)

Inkoppling av det nya ledningssystemet går bra . Nu har alla fastigheter på området tillgång till vatten ,utom fastigheter på Krabbstigen som tillhör etapp 5.( Fastboende på  Krabbstigen har vatten.)

I morgon ( 17 /3) fortsätter vi att koppla in ledningssystemet som försörjer Krabbstigen. Efter att de arbetet är slutfört skall alla 211 fastigheter vara påkopplat det nya ledningssystemet.

Det kan förekomma lite luft ledningen när ni tappar vatten första gången . Låt det rinna så går det fort över.

Kjell och Peter

 

15 mars

Vattenproverna är godkända och inkoppling av det nya ledningssystemet startar på måndag ( 16/3 ).Det betyder att alla fastigheter på hela området blir berörda under delar av måndagen. 

När de är klart, prioriterar vi fastboende som tillhör etapp 5. Fastigheterna med fastboende , har haft vatten på det gamla systemet under hela projektperioden och skall nu flyttas över till det nya ledningssystemet. 

Vi har förberett övriga fastigheter tillhörande etapp 5  för inkoppling, men det återstår ytterligare några .Vi jobbar så raskt som möjligt och hoppas vara helt klar i mitten av veckan.

Kjell och Peter

13 mars

Vi inväntar vattenprover innan vi kan koppla in det nya vattenledningssystemet .Nytt besked kommer på måndag 16/3. Vägen till området SJ/MK är öppnad och det går att färdas till fastigheten med bil.

Kjell och Peter

11 mars

Problemen kvarstår på Sjöstjernestigen. Vi behöver hela dagen för att åtgärda problemet. Vägen in till området SJ / MK blir inte öppnat idag. I bästa fall klart under förmiddagen på torsdag.

Kjell och Peter

10 Mars

Filmningen av avloppsledningen visade på en felaktighet på en sträcka på Sjöstjernestigen. Felet skall åtgärdas under dagen (10 Mars). Det betyder att det ingår att köra bil in till fastigheterna på Sjöstjernestigen och Makrillvägen. Räknar med att det bli klart senast onsdag fm ( 11mars.)

Inkoppling av etapp 5 kan tidigast påbörjas tidigast torsdag ( 12 Mars). Följ med!

Kjell och Peter

6 mars

Inkopplingen på måndag är inställd. Ny tidpunkt meddelas senare.

Kjell och Peter

5 mars

Provtryckning av vattenledning och filmning av avloppsledning är genomfört. På måndag den 9 /3 börjar arbetet med att koppla in etapp 5 med övriga delar av området.De innebär att vattnet kommer att vara borta delar av måndagen för hela området. 

När de arbete är utfört finns vatten till alla fastigheter utom för för de fastigheter som tillhör etapp 5. Fastboende etapp 5 har vatten från det gamla systemet men kopplas in det nya ledningssystemet under början av veckan. Övriga kommer att ha vatten senast till helgen 14-15/3.

Detta är planen idag och förutsätter att allt går bra på fredag och måndag.

Följ med på hemsidan

Kjell och Peter

22 feb

På onsdagen den 19/2 bytte vi den sista biten av det gamla ledningssystemet . Nu har byt stamledningar och serviceledningar på hela området.

Under 5 år har vi bytt 6 500 m stamledning och ca 1 100 servisledningar. Nu lägger vi in slutspurten med på koppling av fastigheter till det ny systemet , klorering och provtryckning av vattenledningssystemet, renspolning och filmning av ledningssystemet för avloppet.

Städning och återställning görs efter hand. Om vädret är med oss i Mars och vi vi kontrollen inte hittar några fel . så blir vi klar i god tid före påsk.

Kjell och Peter

13 feb

Vi är klara med ledningsbytet på Krabbstigen. Arbetet på Spiggvägen har påbörjats och  beräknas vara klart i mitten av nästa vecka.

Under nästa vecka påbörjas renspolning av avloppsledningen och därefter skall ledningen filmas. Om ledningen är ok börjar arbetet med provtryckning av vattenledningen .

Därefter sker sammankoppling vid infarten och i krysset Flundrestigen/ Fjordvägen/ Krabbstigen. Då kommer hela området att bil av med vattnet under den tiden arbetet pågår. Beräknad tidsåtgång 1dag och vattnet kommer att vara avstängt delar av den dagen .

Går arbetet bra skall vatten tillgången vara normalt för hela området , för utom de fastigheter som är berörda av etapp 5.

När det nu  finns det vatten den nya vattenledningen och arbetet kan starta med att koppla om alla fastighet från det gamla vattenledningssystemet  till det nya.    Vi kommer att prioritera fastboende och Entreprenören håller dem informerade.( 4 st  fastigheter )

Nu stänger vi vattnet i det gamla systemet ,för alla fastigheter som tillhör etapp 5 ,utom för fastboende. Vattnet kommer att vara borta under tiden arbetet med inkopplingen pågår .Vi skall göra det så fort som det är möjligt  men kan inte garantera vatten till alla före 3 april.

Följ med på hemsidan så skall vi försöka håll er uppdaterade.

Kjell och Peter

10 feb 

Det ser inte ut att bli någon vinter i år och för arbetet med VA projektet är det en fördel. Vi kommer att avsluta arbetet med ledningsbytet på Krabbstigen under denna veckan. Det återstår då en kort sträcka på Spiggvägen ,så kan arbetet med inkoppling , filmning av ledningsnätet för avloppsvatten, provtryckning av vattenledningsnätet , borttagning av provisoriska vägområden och städning påbörjas.

Vi räknar med att bli klara före påsk, som var den ursprungliga planen. 

Kjell och Peter

 

26 jan 2020

Den korta sträcken på Flundrestigen är nu färdig och arbete har pågått en vecka  på Krabbstigen. Den milda vintern har gjort att arbetet har gått bättre än planlagt ( Kan det bil vinter i feb ???) . Det betyder att fastighetsägare med adress Fl 2,4,6,8,9 och 12 inte har vatten . Vattnet blir inkopplat igen till Påsk.

Vi har kommit ca 75 m in på Krabbstigen ,räknat från Tennisbanan. På Krabbstigen kopplar vi bort vattnet och det blir inte inkopplat förrän till påsk ( Fastboende och Kr 5 har vatten ).

De är en del fastighetsägare som har fastigheter som tillhör Etapp 5  och som önska grävning för fiber. Ta kontakt med Grimsrud direkt : Erik Husberg +46 70 508 11 69.

Det är lite trångt på Krabbstigen med maskiner och material ,så vill ni besöka er fastigheten under feb och mars så kan det vara svårt att köra bil ända fram. Men det går att gå fram.Glöm inte att ta med vatten till kaffet .Vatten finns på  utsidan av vattenverket .

Kjell och Peter

7 jan 2020

God fortsättning på det nya året !

Nu är vi igång . Arbete fortsätter på Fjordvägen i riktning krysset Fjordvägen / Flundrestigen/ Krabbstigen. Den provisoriska vägen i kanten av fotbollsplanen skall nu användas under tiden vi jobbar oss upp till krysset. När vi har kopplat ihop den avloppsledningen ,där vi slutade etapp 4 , går vi vidare och jobbar på Krabbstigen. Krysset blir då provisoriskt återställt så att det går att färdas med bil.

Vi går nu in i en fas av projektet då vi måste stänga av vattnet till fastigheten, när vi går förbi med ledningensbytet. De betyder att vattnet efter hand blir avstängt.Det gäller nu i första hand fastigheterna (FL 4, 6 och 8 ) som har anslutning mot Fjordvägen. Innan vi går in på Krabbstigen så återkommer vi med plan för avstängning . Alla fastboende kommer att ha vatten. Avloppet kommer att fungera hela tiden.

Men OBS ! när vattnet blir avstängt så kommer det att vara avstängt fram till projektet blir färdigt , dvs veckan före Påsk.

Kjell och Peter

 

8 december

Vi är nu klara med att byta ut de gamla VA ledningarna i området Makrillvägen / Sjöstjernestigen. Vi kommer att göra en första städinsats  och sedan går vi ut och börjar jobba på Fjordvägen. Vi måste lägga tillrätta ,så att vi kan hålla igång trafiken på Fjordvägen från krysset Spiggvägen / Sjöstjernestigen och längs Fjordvägen förbi fotbollsplanen. Detta arbetet kommer att pågå under denna vecka. 

Återstående tid fram till jul fortsätter vi med byta ut de gamal VA ledningarna i Fjordvägen i riktning mot fotbollsplanen. Ber er att ta det försiktigt när ni färdas med bil i detta området. Det blir lite trångt under tiden fram till vi kommer förbi fotbollsplanen.

Vi tar paus med ledningsbyte över jul och nyår och är tillbaka den 7 jan 2020. Det kan hända att det kommer att pågå arbete med städning/ förberedelse vissa dagar. Entreprenören kan ha personer som önskar att jobba under vanliga arbetsdagar i jul-och nyårshelgen.

Kjell och Peter

 

21 november

Vi är klara på Makrillvägen och det pågår städning . Arbetet med att byta ledningar på Sjöstjernestigen har startat och arbetet pågår fram till jul. Det betyder att det inte går att komma fram med bil till fastigheterna.

Går arbetet bättre än planerna fortsätter vi på Fjordvägnen i riktning fotbollsplanen innan vi tar ledigt i jul och nyår.

Kjell och Peter

15 november

Arbetet på Makrillvägen går bra och vi har ca 60 m kvar och kommer att bli klara i mitten av nästa vecka. Därefter går det att köra bil fram till fastigheten.

I nästa vecka ( v 47) går vi ner på Sjöstjernestigen och kommer att jobba där fram till jul helgen.Under den tiden går det inte att köra bil fram till fastigheten.

Kjell och Peter

Över jul och nyår har alla tillgång till vatten i fastigheten. När vi startar upp arbetena efter jul och nyår kommer vi att bli tvingade att stänga vattnet för de flesta fastigheterna, och vattnet kommer att vara avstängt under resterande del av projektet. Fastboende kommer att ha vatten under hela projekttiden. Vi återkommer vilka fastigheter som berörs och när det inträffar.

OBS att vi pratar nu bara om de fastigheter som ingår i sista etappen ( etapp 5 ) . Övriga fastigheter på området är inte berörda , utom när vi skall koppla ihop etapp 5 med resterande del av ledningsnätet. De sker i första veckan i april 2020. Men de är då frågan om korta perioder, om 1-2 dagar.

Kjell och Peter

9 november

Vi är nu klara med krysset Makrillvägen / Sjöstjärnestigen , och arbetet fortsätter på Makrillvägen under den närmaste 2 veckorna. Det går att köra bli in till alla fastigheter på Sjöstjärnestigen. På Makrillvägen är framkomligheten begränsad under den tiden arbeten pågår.

Det är viktigt att alla färdas försiktigt på området både bil och gående. Se upp för maskiner och tunga fordon.

Kjell och Peter

1 november

Arbetet går som planlagt och vi är nu framme i krysset Fjordvägen / Spiggvägen / Sjöstjernestigen. Krysset färdigställs idag så att det går att släppa fram trafiken på Fjordvägen. Därefter fortsätter arbetet in på Sjöstjernesitgen och upp hela Makrillvägen Vi avslutar sedan med resterande del av Sjöstjernestigen. Arbeten i detta område kommer att pågå fram till Jul.

För er som skall besöka området Makrillvägen / Sjöstjernestigen under november / december är det viktigt att följa skyltningen eftersom det blir trångt i området under byggperioden och visar dagar går det inte att köra ända fram till fastigheten. 

Kjell och Peter

14 oktober

Idag( 14 /10) börjar vi återställa på Krabbstigen och bygga en provisorisk väg genom parken vid fotbollsplanen. Det skall också bli en provisorisk väg i förlängningen av Makrillvägen ut mot stora vägen till Västbacken. Vi skall gör så mycket som möjlig av dessa arbeten under denna vecka.

Nästa vecka ( må 21/10) fräser vi bort asfalten på alla vägar som ingår i etapp 5 . Då kan det tidvis  bli lite svårt att komma fram , så kör försiktigt.

Efter måndag börjar vi gräva vid infarten till området skall gå upp över i Fjordvägen mot fotbollsplanen. När vi jobbar i Fjordvägen kan det bli aktuellt att åka andra vägar , så var uppmärksam på vägskyltar som visar alternativ inkörning på området.

Hälsningar

Kjell och Peter

 

7 oktober

Under denna vecka blir det dagar , där det inte går att komma fram och kasta kvista och grenar som skall flisa. Titta efter om det går att komma fram eller prata med entreprenören innan ni lastar kärran .

Planen är att man blir klar i denna veckan, så vi kan öppna Krabbstigen igen.

Hälsningar

Kjell och Peter

 

29 sep 2019

VA projekt etapp 5 har startat bättre planlagt. Där gör vi en liten ändring i planerna. Sträckan igenom parken vid fotbollsplanen är färdig och nu fortsätter vi upp till en brunn som ligger i korsningen Krabbstigen och avfarten in till tennisbanan.

Då kommer vi att stänga av den del av Krabbstigen som går fram till Kr 5.Fastighetsägare och besökande får då åka runt vi Fjordvägen och Ostronvägen för att komma fram till aktuell fastighet på Krabbstigen.

Vi kommer också att lägg nya serviceledningar fram til Fj 15 och Fj17 som har sin anslutning på Krabbstigen. Detta startar på i början på nästa vecka ( w 40 ) och pågå i stora dela av w41.

Därefter öppnar vi krabbstigen för genomfart.

Vi att göra en provisorisk väg genom parken. De har vi behov av när vi senare skall jobba på på Fjordvägen.

 

Följ VA projekter  på hemsidan 

Hälsningar Kjell och Peter