Julinformation -21

Hej allesammans, nu är det bara 7 dagar kvar till jul.

Vi från styrelsens sida vill tacka alla medlemmar för ett gott samarbete under den gångna säsongen. Vi tackar alla som medverkat genom att bidra med olika arbetsinsatser för att göra Raftötången till ett välskött och trivsamt område.

ETT STORT TACK TILL ER!

 

Som alla vet så hade vi vår årsstämma i somras och den löpte bra med teknik som gjorde att alla som ville kunde delta. Antalet deltagare på stämman var större än någonsin, både fysiskt och digitalt, vilket var riktigt bra.

Under arbetsdagarna i höstas utfördes en massa olika arbetsinsatser. Som vanligt tog vi upp bommar och förberedde båtplatserna inför vintern. Vi anlitade en förare med flismaskin som flisade upp allt ris vid tennisbanan. Flisen kördes sen ut till olika platser på Raftötången för att på arbetsdagen läggas ut på våra stigar. Till våren fortsätter vi att lägga resterande flis på stigar runt om i området.

Vi är i kontakt med Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen för att få tillstånd att gallra på våra två biotoper Vi räknar med att få tillstånd för detta inom kort.

Sedan är det många medlemmar som har hört av sig och vill att vi tar ner träd på allmän platsmark runt deras tomter, vilket vi kommer att göra om tid finnes. Gallring kommer, i huvudsak, att ske öster om Krabbstigen ner mot lilla bryggan under våren, men detta förutsätter att vi får tag i rätt typ av skogsmaskin som kan göra detta arbete.

Om det finns önskemål om att ta bort träd på allmän platsmark, skicka mail till kontakt@raftotangen.se.

 

Vatten och avlopp

Vad som händer är att Grimserud AB har varit i kontakt med Raftö och Mjölkeröds stugområden för att ta reda på hur många som är intresserade av att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp. Intresset visar sig vara stort, så förutsättning finns att vi kan ansluta oss på de villkor som stämman beslutade om. Vi återkommer med tidsplan så snart vi får informationen.

Undertecknad och Stefan Frifelt har skrivit till kommunen och meddelat att Raftötångens Samfällighetsförening vill ansluta sig till det kommunala reningsverket.

Som ni alla vet så tog årsstämman ett beslut om att införskaffa 2 st vägbommar så att obehöriga inte kan komma in på vårt område utan kort och kod. Orsaken till detta beslut är att det förekommer omfattande stölder/inbrott längs Bohuskusten samt att många medlemmar känner sig otrygga.

Deltagande medlemmar var eniga på mötet (75 för och 25 emot), men eftersom en medlem opponerade sig mot sättet som beslutet togs (enligt lagen om samfällighet måste frågan förberedas) kan styrelsen inte gå vidare med att köpa in de bommar (nya) som vi hade fått ett bra pris på från ett konkursbo. Ingen i styrelsen visste om att beslutet stred mot lagen varför vi tyvärr får ta en ny omröstning om detta vid nästa årsstämma.

 

Viktig info

Vi vill att alla går in på ”Väg nu” (vagnu.se) och kontrollerar att era adresser, mailadresser och telefonnummer stämmer (Gå till ägarens sida).

Detta är väldigt viktigt om det skulle hända något och att vi behöver komma i kontakt med er.

Nu är sagan slut.

Nu väntar vi bara på att Kalle Anka skall komma.

 

En riktigt God Jul till er alla

Från oss alla i styrelsen.

 

/ Thomas Karlström

Ordförande