Inom området finns Raftötångens Båt- & Bryggförening som förvaltar bryggor och sjöbodar. Det finns 191 båtplatser. De flesta ligger vid badplatsen och 37 st finns längre in i viken. Båtplatserna är försedda med Y-bommar och har varierande storlek.Y-bommarna monteras under april och upptages under oktober.

Det är stor efterfrågan på båtplatser och även sjöbodar. De får endast överlåtas eller uthyras till medlemmar inom Raftötångens samfällighetsförening.

Om du ej skall använda din båtplats under sommaren så kontakta Sven-Åke Östling. Han kan även hjälpa dig med att överlåta din båtplats eller sjöbod.

Båtplatserna underhålles kontinuerligt, rostangripna Y-bommar och dåliga bojar bytes vid behov.

Årsavgiften är för närvarande 700 kronor.

Föreningen har sitt årsmöte under juli månad och ordförande  är  Sven-Åke Östling.