Ordningsregler för Raftötångens Samfällighetsförening.

För allas gemensamma trivsel i vårt område ber vi er alla medlemmar att följa dessa
regler och att ni informerar hyresgäster samt nära och kära som kommer på besök om
dessa.

Ordningsregler för Raftötångens samfallighet 2021