Stor vattenläcka på vårt område

Idag har vi letat läcka på misstänkt område, dessvärre har vi inte kunnat finna någon läcka. Tidigare under dagen har vi stängt av stora delar av området, trots detta ser jag ingen minskning av vattenförbrukningen. Just nu är mängden vatten som pumpas ut av allt för stor, så för att inte slösa med mer grundvatten så har vi stängt av vattnet för samtliga i dag klockan 18. Imorgon kommer vi att göra en utökad kontroll av vårt vattensystem, detta då vi misstänker att vi eventuellt har en läcka på huvudstammen. Så tillgången på vatten kommer att bli mycket begränsad framöver. När vattnet är åter tillfälligt eller permanent har vi ingen prognos om nu.

Även om inte Facebook (Raftötångens vänner) är den korrekta informationskällan så kommer det troligen att komma löpande info den vägen.

Jörgen