Upptagning av Y-bommar, lördagen 16 oktober 2021

Upptagning av

Y-bommar, lördagen

16 oktober 2021

Denna höst skall alla Y-bommar på inre bryggsektionen vid stora båtbryggan upp på land så vi kan få denna brygga renoverad under vinter/tidig vår. Vi skall även ta upp Y-bommar mot farled på såväl stora bryggans yttre sektion som lilla bryggan längre in i viken. Utöver detta så kommer vi att passa på att städa upp området och se över häckarna vid badplatsen samt övrigt nödvändiga höståtgärder.

Ett arbetslag om ca 15 personer är önskvärt inför denna dag. Frivilliga kan anmäla sig till Johan Walther på johan.walther@outlook.com

  • 2 arbetslag om 4 man för upptagning av Y-bommar
  • 1 arbetslag om 2 man för hantering av badstegar/livkransar/bojlina
  • 1 arbetslag om 2 man för utemöbler samt fixering av optimisterna vid jolleområdet så de inte blåser i under stormvindar såsom i våras.
  • 1 arbetslag om 3 man för övriga åtgärder

Vi startar kl. 09.00 lördagen den 16 oktober med en genomgång för dagen. Under dagen bjuds det på förtäring och om möjlighet finns kommer den ”lokalt världsberömda restaurang Raftötången” med kock & somalier att ge oss en kulinarisk upplevelse såsom det bör.

Ersättning enligt samfällighetens riktlinjer erbjuds.

Det är av vikt, att ni som har trälämmar pålagda på Y-bommarna som förenklar ombordstigning, tar bort dessa innan angiven datum. Även förtöjningsrep och låsanordningar skall avlägsnas från bommar och bryggor. Inget skall blåsa i havet fram till nästa båtsäsong.

-Fram till dess, ha en underbar eftersommar-