26 oktober 2016

Arbetet startar måndag den 31/ 10 i v 44 , längst ner på Snäckvägen ( vid pumpstation P3 inne i skogen nedanför vändplanen). När vattnet att kopplas bort berör det fastigheter med adress Snäckvägen 3-15.  OBS , Snäckvägen 2 påverkas ej när vi startar. Arbeten med Snäckvägen är planerade att pågå hela hösten fram tom den 20 december.

 

Den 7 /11 , v45 , påbörjas arbeten på längst in på Musselvägen . Här blir det nödvändigt med sprängningsarbeten i vägen för att ge plats för en ny sträckning av VA ledningarna.

Det betyder att det inte går att köra bil fram till fastigheterna Musselvägen 6, 8,11,13 och 15. För övriga fastigheter Musselvägen 1,2,3,5 och 7 samt Snäckvägen 2 är framkomligheten begränsad pga. anläggningstrafik i den inledande perioden.

I v46 är det planlagt sprängningsarbeten och berörda fastigheter kommer att kontaktas direkt av entreprenören. Vattnet kommer inte att kopplas bort när vi startar.

 

När sprängningsarbeten är klara och arbetet med att byta ledningar påbörjas stängs vattnet av för alla fastigheter på Musselvägen samt för fastigheten Snäckvägen 2.

Vi återkommer med tidpunkt för detta. När arbetena pågår under hösten är framkomligheten till respektive fastighet begränsad.

 

Önskar någon absolut kör till sin fastighet så uppmanar vi Er att ta kontakt med Peter Söderqvist (+47 900 44 315) eller Kjell Karlström (070-398 8739) innan ni åker till er fastighet så kan vi berätta om det är möjligt eller vad ni kan göra.

Tänk på att NI själva måste informera ev. entreprenörer som ni har anlita för arbeten under hösten ,om att inte finns vatten eller att det inte går att köra ända fram till fastigheten.

Ni som har hyrt ut er fastighet måste informera er hyresgäst om hur er fastighet påverkas av projektet. 

 

För övriga fastigheter som ingår i Etapp 2 på Fjordvägen kommer inte att vara berörda av arbeten under hösten fram till jul. Där startar vi upp i jan 2017.

 

Vi har dokumenterat området omkring avstängningsventilen, till respektive fastighet (foto ). Vi har också försökt bedöma ålder och kondition på avstängningsventilen. Vi kommer att kontakta respektive fastighetsägare för att komma överens om man bör byta ventilen nu (det bli billigare) eller att chansen att den håller ett tag till. Ett eventuellt byte av fastighetens avstängningsventil för vatten får fastighetsägaren själv betala.

 

Under de inledande veckorna kan vi bli tvingade att stänga av vattnet under kortare perioder, för större del av området. Detta för att montera provisoriska ventiler som underlättar det fortsatta arbetet. Vi måste också ordna med provisoriskt vatten för de fastboende fastighetsägarna, som är berörda av projektet.

 

Det kommer att vara möjligt att besöka alla fastigheter under Jul och Nyårshelgen på eftersom det inte kommer att på gå något arbete under den perioden.

 

Vi skall försöka kontinuerligt informera hur arbetena framskrider så följ med på vår hemsida.

 

Hälsningar

Peter och Kjell