VA projektet fortsätter med ny entreprenör.

 

En ny entreprenör Grimsrud Entreprenad AB ,med kontor i Strömstad, har tilldelats kontraktet för etapp 3 och etapp 4. Det är ett norskt bolag med huvudkontor i Halden och har som störste ägare ett av Norges ledande entreprenad bolag ,Veidekke AS.

 

Arbetet med etapp 3 startar den 16 okt . Under perioden fram till starttidpunkten pågår förberedelser, planläggning och etablering på arbetsplatsen.

Arbetsbodar, materialupplag, verktygscontainer mm kommer att placeras på stora parkeringsplatsen/ båtuppställningsplats.

 

Genomförandet av de olika delarna på området är inte i detalj planlagt. Men enligt den plan som gäller idag, startar arbetet vid parkeringsplatsen och går utefter bäcken, över ängen och ansluter Fjordvägen . Där skall vi komma fram i första halvan av november. Därefter försätter arbetena på Fjordvägen och ansluter där etapp 2 avslutades (i höjd med Fjordvägen 50).

Arbetena kommer sedan att fortsätta på Fjordvägen med anslutning av resp. fastighet.

I slutet av november startar arbetena med stamledningen som går på ängen och berör aktuella fastigheter på Räkstigen som ingår i etapp 3. Anslutning av fastigheterna sker efter hand.

 

Hummerstigen berörs med start direkt efter jul och ny år. Där är det trångt men eftersom vi har inga fastboende på den sträckan kommer vi att stänga hela vägen under tiden som arbetena pågår.

Till slut tar vi Ostronvägen ,från toppen av backen (Pumpstationen vid krysset Krabbstigen/Ostronvägen) ned till badet och upp till alla fastigheter på Ostronvägen ovanför badet.

Parallellt med ledningsarbete i väg och på ängsmark pågår inkoppling av fastigheter, montage av nya pumpstationer mm. Det är ett arbete som inte är planlagt i detalj och betydligt mer komplicerat jämfört tidigare etapper.

 

Någon huvudregel som gäller hela projektperioden (15/10 2017 – 23/3 2018 )

Vi kan bara garantera vatten till de fastboende. Om någon har hyrt ut sin fastighet under den aktuella projektperioden kan vi inte garantera vatten.

Observera att det gäller också fastigheter som omfattades av etapp 2 (föregående etapp), eftersom vattenförsörjningen till hela det området är berört av ledningsbytet i etapp 3.

 

Undvik också att anlita hantverkare som skall göra jobb på er fastighet. Vi kan inte lova att de kommer fram till Er fastighet med bil.

 

Framkomligheten till respektive fastighet är begränsad under vissa perioder. Det är speciellt svårt när vi jobbar på sträckan på Fjordvägen (Fjordvägen 50 fram till ängen). Hummerstigen blir helt avstängd under den tidsperiod vi jobbar där. För fastighetsägare på Ostronvägen (ovanför badet) är framkomligheten starkt begränsad när vi jobbar med att byta stamledningen i vägen till området.

 

Det kan bli ändringar i den ursprungliga tidplanen så vi kommer tillbaka med mer detaljerad information längre fram.

 

Vi kommer också att kontakta alla fastighetsägare som ingår i etappen. Vi skall besiktiga alla fastighetsventiler och kommer med förslag om byte av vissa fastigheters avstängningsventil för vatten. Känner ni till att ni har haft problem med er ventil så tag gärna kontakt.

 

Följ med på hemsidan www.raftotangen.se så skall vi försöka hålla Er uppdaterade om framdriften av projektet.

 

Peter Söderqvist : Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , +47 90044315

Kjell Karlström    : Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , 070-398 87 39