Höstinformation 2022

Höstinformation 2022

Så är det höst igen och bladen på träden gulnar och faller av. Sommaren har varit bra förutom att den som vanligt går alldeles för fort förbi. När detta skrivs så är hummerfisket i full gång och vad jag har hört så har fångsten varit bra.
Det arrangerades en grillafton nere vi stranden i augusti där ett 25-tal medlemmar deltog. Om det grillades hummer på denna fest vet vi inte men säkerligen korv och hamburgare. Trevligt när vi kan träffas grannar emellan.

Årsstämman genomfördes med ett stort antal deltagande, både i lokalen och via webben, detta förfaringssätt tror vi har kommit för att stanna, vi lever ju i en digital värd.

En sak som många medlemmar har efterfrågat är att återställa våra ängar så att man kan få ängsblommor att växa. Som alla vet har dessa klippts under många år.

Blomsterängar
Vi har en medlem Krister Johansson på Krabbstigen 21 som tidigare har erfarenhet av att skapa blomsterängar. I det följande beskriver han hur man går till väga.

  1. Det som är gjort nu är att vi rensat bort klippt gräs på två av ängarna nedan och ovanför anslagstavlan. Detta för att inte tillföra marken mer näring. Vildblommor ska ha näringsfattig jord. Det är möjligt att några av våra ängar redan har lite väl mycket näring i sig typ ”matjord”, vilket innebär att gräset lätt tar över, så vi får väl se hur det går.Vi har lagt ut sammanlagt 6 st presenningar, som ett första experiment. Fyra stora för nedre fältet och två för ytan ovanför anslagstavlan. Tanken är att arbeta lite mer seriöst med just dessa mindre ytor.
    Gräset ska dödas för att sedan sådd av vildblomsterblandning ska ske där. Vi ska skaffa rejäla tältpinnar eller dylikt för att säkra presenningarna innan vi lägger på resterande. Sen kan jag behöva mer sten ändå att lägga uppepå, alla medlemmar får gärna lägga dit sten bredvid presenningarna, så lägger jag ut dom.
    Övriga valda ängsytor får vi sköta utan sådd men på ett sådant sätt att befintliga blommor får en chans.

 

  1. Krister har även varit i kontakt med Tanum kommuns kommunekolog, som ställer sig positiv till vad som görs och undersöka om Tanums kommun kan bistå via parkförvaltningen.

Det är många medlemmar som har önskemål om att vi skall anlägga blomsterängar. Krister behöver hjälp från flera medlemmar för han kan inte lösa detta själv. Skicka intresseanmälan till föreningens mailadress, så vidarebefordrar vi till Krister.

 

Tomtpinnar
Många tomtpinnar är svåra att hitta runt våra fastigheter. Samtliga medlemmar uppmanas att tydligt markera sina tomtpinnar så att vi vid gallring på allmän platsmark tydligt ser vilka träd som tillhör samfälligheten.

Vattenventil på egen fastighet
Vid klippning av dikeskanter har det tyvärr inträffat att man har kört på vattenventil på enskild fastighet. Entreprenör hänvisar till att dessa inte varit utmärkta. Vi uppmanar samtliga medlemmar att tydligt markera var vattenventilen finns på egen fastighet, så att dessa inte förstörs vid dikesklippning. Fortsättningsvis kommer styrelsen att hänvisa medlem som drabbas till inhyrd entreprenör om skada uppstår.

Jakt
Jakt på rådjur fortgår som planerat.

Skog
Vi har planerat att gallra ut bakom fastigheterna längs Krabbstigen ner mot lilla bryggan. Detta kommer att ske under dec -feb och vi kommer även att ta ner en mindre mängd träd som står olämpligt till i vårt område.

Om pengarna räcker, ska vi röja sly nere och utefter tjärnen. Eventuellt så tar vi också ner träd där eftersom det är många som vill få tillbaka utsikten ner mot tjärnen.

Som ni säkert sett så är det nästan fullt på vårt risupplag. Därför kommer flisning att ske under jan-mars, då vi får mest betalt för flisen.

Som alla vet så har vi köpt in ett förråd som står nere vid vattenverket. Det var nödvändigt för att ha överblick över våra maskiner och annan utrustning. Jag vill tacka för sponsringen av färg och tillbehör (Ett stort tack till Niclas Jacobsson Raftötångens Teknos färg.)

Avslutningsvis så hade vi vår städdag den 15 okt. där ett 45-tal medlemmar arbetade. Det var mycket som skulle göras och efter dagens flitiga arbete avslutades med gemensam lunch och tillhörande dryck, sponsrad av Nöjsom bryggeri (Ragnar och Tone Bilet). Tack för detta!

Arbetsdagen är en mycket uppskattad dag då man kan umgås med goda grannar och lära känna nya människor (är det detta som gör Raftötången så unikt. Samhörighet?)

Så äntligen har bastun blivit invigd 15/10 kl 17,00 och enligt uppgift så var det ett 10-tal personer som bastade och badade.

Vatten och Avlopp
Vad händer? Vi arbetar på ett avtal med en entreprenör som skall gräva från golfbanan till Raftötången. Vi hoppas kunna presentera ett sådant på extrastämman. Tidpunkt för extrastämma är beroende på när förhandlingen är slutförd. Styrelsen återkommer med tidpunkt för extrastämma.

Tanums kommun VA- avdelning har begärt 13 miljoner av kommunen. Dessa pengar är för byggnad av VA ledningen från SÄM till Golfbanan.

 

Det är svårt att nämna alla medlemmar vid namn som gör ideella insatser. Det är många som lägger tid och lämnar gåvor i form av material.
Avslutningsvis så passar styrelsen på att tacka alla er som ställt upp och hjälpt till.

 

 

Ordförande

Thomas Karlström