Leva & Bo

Ett stort utbud av möjlighet till aktiviteter finns inom samfälligheten. Nedan finner ni länkar och information om dessa. Att få vara del i Raftötången med närhet till Kosterhaven och Väderöarnas arkipelager eller vid svampsäsongen ta en sväng till närbelägna Bullaren, ger oss en bra utgångspunkt.


Vi är 211 fastigheter i området och ca 40 % av oss kommer från grannlandet Norge men även personer från andra nationaliteter har skaffat sig fastighet i vår samfällighet.

Bastubad

Bastun är nu färdigbyggd och öppen för bastubad för medlemmar i vår förening. Bastun kommer att vara öppen under höst och vår och stängd sommartid.

Läs mera »

Facebookgrupp

Facebookgruppen ”Raftötångens vänner” ger er en inblick i samfällighetens storhet gällande samverkan mellan grannar, ”grannsamverkan”, och området i sin helhet.
Denna Facebookgrupp ”Raftötångens vänner” är sluten

Läs mera »

Bilder

I vårt bildarkiv kan ni finna en mängd trevliga bilder från området kring Raftötången och dess skärgård. Har ni egen fina bilder som ni vill

Läs mera »

Vandra

Inom samfälligheten och dess närhet finns det en mängd vandringsstigar och vägar för att finna ett varierande landskap. Ni når täta skogar, berg, dalar och

Läs mera »

Områdeskarta

Raftötångens samfällighet områdeskarta. Finn er karta via www.lantmateriet.se/min karta eller sök applikationen ”min karta” en suverän hjälpreda för en mängd aktiviteter.     Karta över

Läs mera »

Båt

Inom Raftötångens samfällighet finns ett par bryggor för båtar, stora hamnen och lilla bryggan, med totalt 193 båtplatser. Båtplatsernas storlek varierar och en medelbredd idag

Läs mera »

Simskola

Under många år har barn och barnbarn lärt sig sina första simtag här på Raftötången och vi hoppas att denna aktivitet aldrig avstannar. Det är

Läs mera »