Historik och arkiv

Raftötångens samfällighet grundades genom HSB-fastighetsförvaltning redan 1967, så det finns en mängd historik i området. Initialt så såldes det tomter med en speciell fastighetstyp som HSB tog fram med en husfabrikant.

Under åren som gått har det varit olika sammansättningar i styrelser och en mängd projekt i stort och smått har tagit form.
I denna meny kan ni finna historik som vi lagrar 10 år bakåt på hemsidan, sedan lagras det i Dropbox och ”molnet”.

Ni kan välja flik och sedan leta fram de filer som ni önskar studera. På hemsidan kommer det att ligga öppet för 3 år bakåt gällande Årsstämma, ekonomi och protokoll samt äldre material för dessa stämmor hamnar här i arkiv och historik. Övriga ämnen/filer hanteras 1 år i stöten på hemsidan och därefter finner ni underlag här i arkiv och historikmenyn.

Arkiven är uppdelade utifrån de sektioner som styrelsearbete utgår ifrån, så ni skall få en enkel sökbild.

Vissa speciella projekt läggs som egna filer då de varit av stor dignitet eller av vikt för samfällighetens tillväxt.