Nyheter

Här finner du aktuell information om händelser eller annan information.
Söker ni äldre informationsflöden kan ni gå in i ”Arkiv”.

Kärror

Raftötångens samfällighetsförening har en båtkärra som står vid vattenverket. Nyttjandegraden är låg och reparationskostnaderna är orimligt höga. Av den anledningen har styrelsen beslutat att avveckla

Läs mera »

Midsommarfirande 2024

I år ändrar vi på programmet så stången kläs på torsdag kl 18.00. På midsommarafton börjar lottförsäljningen kl 14.00. Stången reses kl 14.30, musik och

Läs mera »

Hjärtstartare på plats

Föreningen har köpt in en hjärtstartare enligt förra stämmans beslut. Den är nu uppmonterad och sitter vid stora stranden på den sjöboden som toaletten är

Läs mera »

Vårinfo 2024

Kommunalt vatten Många undrar hur det går med kommunalt vatten och avlopp. Det går enligt den tidsplanplan vi har i styrelsen. Nu pågår slutförhandlingar med

Läs mera »

Arbetsdagen

Blomsterängarna Nu är våren i gång och på påskens arbetsdag är ett av uppdragen att färdigställa de platser som förberetts för ängsblommor. Presenningarna ni sett

Läs mera »