Arbetsdag för Raftötångens samfällighet Lördagen den 30 september.

Nu är planeringen i full gång inför höstens arbetsdag inför stundande höst och vinter. Som vanligt städar vi i bad/båtområdet och runt fotbollsplanen, men gör även insatser på andra ställen.

Lördagen den 30 september startar vi kl. 09.00

 

Vi kommer att dela in er i olika arbetslag med varierande arbetsuppgifter. Denna indelning i arbetslag sänds ut några dagar innan den 30/9 för er kännedom. Här kommer att framgå var samling sker för ditt arbetslag.
Om du önskar delta i en speciell arbetsuppgift (se nedan), ange detta i din anmälan. Vi tar i möjligaste mån hänsyn till ditt önskemål.

Följande arbetsuppgifter är planerade:

 • Rätta upp brevlådor på Krabbstigen
 • Ta bort stenar i slänten mot fotbollsplanen och i triangeln (gärna starka ungdomar)
 • Montera ledstång ner till lilla bryggan
 • Städa anslagstavlan
 • Städa vattenverket
 • Slyröjning i triangeln vid fotbollsplanen (kryss Fjordv./Krabbstigen /Flundrestigen)
 • Markera stubbar på ängen med pinne inför stubbfräsning
 • Laga hål i stig mellan Krabbstigen och Ostronvägen
 • Slyröjning vid lilla bryggan
 • Slyröjning vid gamla tennisbanan
 • Slyröjning och städning runt fotbollsplanen
 • Ta upp och rengöra badstegar
 • Flytta innersta badstegen 2 meter ut
 • Nytt landfäste för bojlinan
 • Ta in och rengöra bojlinan
 • Infästning av två badstegar på betongbryggan
 • Ta upp och rengöra landgång sjösättningsbryggan
 • Köket, korv m bröd
 • Rivning av lekplatsen
 • Hämta skräp med släpkärra vid vattenverket till container (står vid stora stranden)
 • Slyröjning vid vändplatsen på Räkstigen
 • Transport av ris och möbler med egen släpkärra

Anmäl ert deltagande i arbetsdagarna senast den 23/9 till kontakt@raftotangen.se

 

Enligt traditionen bjuder samfälligheten alla arbetande medlemmar på korv och dricka vid sjöbodarna kl 13 då vi avslutar arbetet.

 

Tillsammans skapar vi Sveriges bästa stugområde 

Styrelsen