Avbrott i vattenförsörjningen 10/12–23

Tyvärr har vi ett större vattenläckage i vårt vattentätt. På grund av mycket is på våra vägar och över våra brunnar så kommer det ta tid att lokalisera vart felet är. Felsökning pågår och vi kan inte ange någon tidpunkt när vattnet är åter.