Begränsad framkomlighet V 24

Under kommande vecka kommer vi behöva gräva av vår infartsväg, Fjordvägen i höjd med anslagstavlan och där omkring. Vi kommer att försöka hålla uppe ett körfält och prioritera utryckningsfordon.

Orsaken till grävarbetet är att vi skall renovera en kabel till en avloppspump.

 

// Styrelsen