Kärror

Raftötångens samfällighetsförening har en båtkärra som står vid vattenverket. Nyttjandegraden är låg och reparationskostnaderna är orimligt höga. Av den anledningen har styrelsen beslutat att avveckla denna kärra. Är det någon som vill ta över den i befintligt skick så skicka ett mail till erik.nolberger@gmail.com eller skicka ett meddelande på massenger.

 

Föreningen har för avsikt att införskaffa en bilkärra med traditionellt flak för att vara tillgänglig för alla fastighetsägare på vårt område. Denna kommer endast gå att använda på området då vi kommer göra den till en ”30-kärra” med LGF-skylt.

Finns det någon som har en bilkärra, inget krav på fungerande belysning eller att den är besiktigad och vill skänka eller sälja den till föreningen så skicka ett mail till erik.nolberger@gmail.com eller skicka ett meddelande på massenger.

 

Den lilla kärran som står vid vattenverket är tillgänglig för alla fastighetsägare på vårt område har vi nu renoverat med nya däck. När ni använder den och kör sand, jord och andra tunga saker lasta med sunt förnuft så ni inte överbelastar den.