Normaldrift på vattenverket

Nu är den akuta reparationen på vårt vattenverk klar och vi har nu normaldrift.

Efter en så torr vår så måste vi vara mycket restriktiva med vad vi använder vårt vatten till. Det är inte möjligt att vattna med slang, vattenspridare eller att tvätta båt/bilar med vårt dricksvatten för då kommer vattnet ta slut.

Nu hoppas vi att vattenverket håller en och att vi inte behöver ha fler störningar i vattenleveransen.

 

Kom gärna på årets stämma där Jörgen kommer berätta mer om status på vårt vattenverk.