Raftötångens samfällighets grannsamverkan

Raftötångens samfällighets grannsamverkan gör det möjligt för var och en av oss att hålla ögonen öppna på personer med något udda handlingsplan…

Grannsamverkan 1