Allmän platsmark

För att samtliga medlemmar i samfälligheten skall få en korrekt bild av underlagen som ligger till grund för områdets skogsarbeten finner ni bifogade dokument som även sändes ut den 3 juli inför årsstämman 2020.

Dokument som ”Grönområdes plan och allmän platsmark” ger en saklig beskrivning till arbetsinsatserna i området och om man fortsatt önskar fördjupa sig eller ta upp en sakfråga i underlaget kan man ta direkt kontakta med de ansvarig i styrelsens område ”skog o mark”.

Ordförande; Thomas Karlström                         thomas@iqr.se                      +46 (0)705 871 321

Vice ordförande; Stefan Frifelt                         stefan.frifelt@sbforv.se          +46 (0)709 292 456

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Policydokument allmän platsmark

Plankarta till grönområdesplan

Raftötången S.1 Grönområdesplan 1