Vandra

Inom samfälligheten och dess närhet finns det en mängd vandringsstigar och vägar för att finna ett varierande landskap. Ni når täta skogar, berg, dalar och hav allt i en god blandning och ni kan lätt finna den längd och stig som passar er.
Vi söker någon person som kan tänka sig att lägga upp en kart/områdes-plan för vandrings stigar med svårighetsgrad och angiven kilometer. Finns du där ute så kontakta styrelsen via kontakt@raftotangen.se det skulle gynna området och rekreations möjligheter för alla motionärer, gammal som ung.