Arbetsdag för Raftötångens samfällighet påsken 2024 Långfredagen den 29 mars.

Nu är planeringen i full gång inför vårens arbetsdag med sikte på ännu en härlig båt- och badsäsong. I likhet med föregående år, städar vi i bad/båtområdet och runt fotbollsplanen.

Långfredagen den 29 mars startar vi kl. 09.00

Fyra samlingspunkter.

 • Vid sjöbodarna
 • Lilla bryggan
 • Fotbollsplanen
 • Snäckstranden

 

Vi kommer att dela in er i olika arbetslag med varierande arbetsuppgifter. Denna indelning i arbetslag sänds ut några dagar innan påsk för er kännedom. Om du önskar delta i ett speciellt arbetslag (se nedan), ange detta i din anmälan. Vi tar i möjligaste mån hänsyn till ditt önskemål.

Följande arbetsuppgifter är planerade:

 • Montering av badstegar/livkransar/bojlina
 • Reparation av isättningsbryggan
 • Städning av stora stranden och jolleområdet
 • Städning av badområde vid lilla bryggan
 • Städning runt fotbollsplanen/risupplaget
 • Montage av nytt fäste för bojlina vid bad
 • Medhjälpare till byggnation av lekställningar
 • Matlagning
 • Städning av Snäckviks-stranden
 • Plantering av blommor i blomsterängar
 • Flytta sand från isättningsramp
 • Städa vid jollar stora badplatsen
 • Slyröjning i slänten bakom anslagstavlan
 • Övrigt från skog & mark

Anmäl ert intresse för arbetsdagen till kontakt@raftotangen.se senast den 11 mars

Enligt traditionen bjuder samfälligheten alla arbetande medlemmar på en lättare lunch vid sjöbodarna kl 12 då vi avslutar arbetet.

Välkomna.

// Styrelsen