Arbetsdagen

Blomsterängarna

Nu är våren i gång och på påskens arbetsdag är ett av uppdragen att färdigställa de platser som förberetts för ängsblommor. Presenningarna ni sett längs vägen har nu tagit död på gräs och ogräs, vilket är en förutsättning för att ängsblommorna ska få en bra start och trivas.

Presenningarna och allt dött därunder ska nu tas bort. Till detta arbetslag behövs c: a 3 personer.

Sådden av fröer görs något senare efter påsk. De flesta ängsblommor är fleråriga och kommer igång först efter ett eller två år. Inköpt fröblandning innehåller därför en andel ettåriga blommor så att det blir fägring även första året.

// Krister Johansson

Arbetsdagen

I morgon måndag kommer vi skicka ut ett mail till er alla som har anmält sig till vår arbetsdag. Där kommer det framgå vad för olika arbetsuppgifter vi skall utföra, vart vi skall samlas och vad för typ av verktyg vi skall ha med.

// Styrelsen