Bad

Stora badstranden;
Inom Raftötångens samfällighet har vi ett par väldigt trevliga badplatser där den stora badplatsen erbjuder gräsyta samt lekområde för barn. Barnen har även en liten badbrygga med anpassat djup anknuten till den stora badbryggan för vuxna. I detta område finns även toalett och sopkärl för att hålla området fint.
Alla som tar bil till området är hänvisade att parkera på den stora p-platsen en bit ovan badstranden.
Dessa områden och möjligheter betalas av oss medlemmar och har inget med kommunal anslutning att göra, som låtit sägas.

Snäckviken;
Man kan även ta ett bad på Snäckstranden som ligger i det norra området och har även där finns det fina vandringsområden och många mindre berghällar och småstränder. Ett sopkärl står för er medlemmar, som har skräp, vid vändplanen på Snäckvägen (märkt med Raftötångens samfällighet).
Det finns två grillplatser som skall användas med förstånd och respekt för varandra och givetvis så måste man anpassa sig för eventuella eldningsförbud under den torra årstiden. Det är plats för 4 grillplatser per grill så med lite samkväm och goda diskussioner kan man uppnå nya bekantskaper och erfarenheter.
”Som naturligt är håll naturen ren”

Glad badsommar