Simskola

Under många år har barn och barnbarn lärt sig sina första simtag här på Raftötången och vi hoppas att denna aktivitet aldrig avstannar. Det är ju fantastiskt att se både simskolelärares och barns aktivitet och glädje när de bemästrar de första simtagen.
En skrivande stund tar vi tag i och tackar alla gamla och ny simskolelärare för deras engagemang, stort tack från alla föräldrar och medlemmar inom samfälligheten.
För närvarande är det simskolelärare Annette Lindström som håller i detta och har så gjort i många år tidigare. Alltid lika närvarande och glad då hon och hennes medhjälpare får se nya simkunniga elever. Barn får starta i simskolan det året då de fyller 6 år eller äldre och kan sedan medverka flera år framåt för utveckling av simkunskaper och märkestagning.
Annette Lindström har med sig sin dotter, Greta, och en Raftötångs boende med simskolelärande i siktet, Linus.

Simskolan brukar hållas vardagar vecka 29,30 och 31 och önskar man medverka anmäler man sig till Annette via mail eller mobilnummer.
slange@hotmail.com +46(0)705 203 410