Båt

Inom Raftötångens samfällighet finns ett par bryggor för båtar, stora hamnen och lilla bryggan, med totalt 193 båtplatser. Båtplatsernas storlek varierar och en medelbredd idag ligger på 2,6 meters öppningsbredd. Samfällighetens styrelse arbetar med en plan för att finna en lösning till bredare båtplatser samt att alla fastighetsägare skall kunna få en plats som nyttjanderätt till sin fördel.

Vi har en god ramp vid stora bryggan som flitigt används och är men inte medlem i samfälligheten men ändå önskar utnyttja den går det bra mot en ”rampavgift” som betalas via swish/vips.

Båtlivet ute på fjorden ger goda möjligheter till bad och vattensport men vi i samfälligheten vill redan nu påpeka att vattensporter med höga farter inte är önskvärt precis intill brygg eller badanläggningar. Det är önskvärt om var och en håller en max fart på 5 knop i dessa områden så vi håller respekt för badande samt för de båtägare som har båtplats ut mot farleden.

Vi har arbetsdagar med båtbryggorna var vår och höst och under dessa dagar utbyts glädje och nya bekantskaper. Ni finner efterhand information om dessa dagar på såväl ”nyheter” som på Facebook gruppen ”Raftötångens vänner”.
Ha nu en riktigt god båtsommar.