Protokoll årsstämma 2023

Nu finns protokoll årsstämma 2023 upplagt under Arkiv > Tidigare årsstämmor.

Det finns även här nedan via länk.

Protokoll Årsstämma 2023.