Årsstämma

Protokoll från tidigare årsstämmor finner ni under fliken ”Arkiv”. 
Det är viktigt att var och en som vill sända in en motion gör det före utgången av maj månad, då detta är reglerat i samfällighetens stadgar. Styrelsen bereder ärendet och frågan tas upp på årsstämman. Varje fastighetsägare har en röst, och kan hjälpa en annan fastighetsägare vid val om en fullmakt utfärdats. I enlighet med ”Lag om förvaltning av samfälligheter” kan en medlem endast företräda en annan medlem på årsstämman.

Registrering inför stämman kommer att ske på plats.
Det är väldigt positivt om ni möter upp till stämman, så ni kan vara med och påverka i olika frågor som tas upp för såväl framtid som nutid.
Kallelse till årsstämman sänds ut via vårt system med www.vagnu.se som är kopplat mot er medlemmar som är fastighetsregistrerade. Information om att kallelse har skickats ut, läggs även in på vår hemsida så alla får information om att handlingar sänts ut. Det är på stämman ni kan göra er hörda och även påverka kommande projekt och underhåll.

Välkomna