Information

Årsstämma

Protokoll från tidigare årsstämmor finner ni under fliken ”Arkiv”. 
Det är viktigt att var och en som vill sända in en motion gör det före

Read More »

Föreningen

Föreningen består av 211 fastighetsägare. 
Anläggningsbeslutet (GA:1) reglerar vilken verksamhet föreningen skall bedriva och denna skall styrelsen arbeta ut ifrån. Detta ligger till grund för

Read More »