Föreningen

Föreningen består av 211 fastighetsägare. 
Anläggningsbeslutet (GA:1) reglerar vilken verksamhet föreningen skall bedriva och denna skall styrelsen arbeta ut ifrån. Detta ligger till grund för vad vi kan, och bör göra med vårt område.

Bild på styrelsemedlemmar och kontaktuppgifter finner ni under fliken ”Styrelsen”. Maila gärna synpunkter eller frågor till styrelsens medlemmar.

Området som föreningen äger är på 85 hektar och ni kan finna en karta över området under fliken ”Leva & Bo” => ”Områdeskarta”.
Inom föreningen har vi trivselregler som alla fastighetsägare kan studera genom att ladda ned filen ”Ordningsregler” som ligger under fliken ”Leva & Bo” => ”Allmän platsmark”.